Salarisadministratie


Salarisadministratie
Een goede salarisadministratie voeren is niet makkelijk en vereist zeer gespecialiseerde kennis.
Wij kunnen een last van uw schouders nemen en de gehele salarisadministratie voor u verzorgen.
Administratie Collectief Emmen beschikt over loon en salarissoftware voor administratiekantoren.

Administratie Collectief kan zorgen voor :
De aanlevering van loonstroken en jaaropgaven
De loonjournaalpost
Aangifte Loonheffing
Pensioenadministratie
Opstellen arbeidscontracten