Jaarrekening / Rapportages


Jaarrekening 
De jaarrekening wordt opgesteld volgens de wettelijke regels. Tevens wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. De jaarrekening kan op een positieve manier een bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering en kan tevens het visitekaartje zijn van uw onderneming.

Periodieke rapportages 
Hoe staat uw bedrijf ervoor?
Heeft u inzicht in de exacte cijfers en de prognose?
Wij stellen financiële overzichten op waardoor u in staat bent beslissingen te nemen. U weet waar uw bedrijf staat en kunt indien nodig tijdig bijsturen.